facebook

Dojazd Galeria Informacje Strona
główna
Kontakt Listy Filmy Wydarzenia

Witamy na naszej stronie internetowej!!! :)

Przedstawiamy tutaj wybrane listy
jakie otrzymaliśmy od Państwa


Jednocześnie serdecznie dziękujemy za te dobre słowa.
Są one dla nas dużą nagrodą za zaangażowanie jakie wkładamy w naszą pracę.
Dzięki nim wiemy, że dobrze spełniamy Państwa oczekiwania,
a to jest dla nas najważniejsze.
Szanowni Państwo

Za troskliwą opiekę, ciepło, uśmiech na buzi, życzliwość okazywaną mojemu Tatusiowi Śp. Edwardowi P. pragnę z całego serca podziękować.
Tatuś przebywał w Domu Seniora od maja 2017 do września 2019 i zawsze był zaopiekowany a panie opiekunki, a zwłaszcza dwie panie Agnieszki których nazwisk nie znam, a które Tatuś sobie szczególnie upodobał, niosły wszelką pomoc i serdecznie się do Niego odnosiły. Dziękuję CAŁEMU personelowi, wspaniałej pani przełożonej pielęgniarek za okazałe serce i zrozumienie w trudnych momentach.

Właścicielom i personelowi Leśnej Polany zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą wdzięczne Irena P. z córkami, Małgorzatą i Grażyną z rodzinami

Podziękowanie dla całego personelu!!!

Dziękuję za opiekę nad moją Mamą Julią K.
córka Lidia bardzo, bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Lidia P.
Szanowni Państwo!

Dziękujemy za opiekę nad naszą Matką, Eugenią U., która ostatnie dwa lata życia spędziła w „Leśnej Polanie”. Szczególnie jesteśmy wdzięczni za cierpliwość, a także ciepło okazywane naszej Matce. Niech pozostanie ona w Waszej życzliwej pamięci i modlitwach.

Krzysztof i Jacek
Za troskliwą i profesjonalną opiekę, życzliwość, cierpliwość, uśmiech na twarzach i okazywane serce, składamy Dyrekcji i całemu personelowi Domu Seniora „Leśna Polana” słowa podziękowania za opiekę nad naszą Mamą ś.p. Wiesławą P.

Córki, zięciowie i rodzina
Z całego serca pragnę gorąco podziękować wszystkim Państwu, szanownej Dyrekcji, niezawodnym pielęgniarkom oraz całemu personelowi i wszystkim których mogłem pominąć, za troskliwą opiekę, niezwykle sprawnie zorganizowaną pomoc, zaangażowanie i to, że stworzyliście Państwo warunki, dzięki którym moja Ś.P. Mama Krystyna Rz. , mogła u Państwa w Ośrodku czuć się jak u siebie w domu. Opieka nad mamą zawsze była na najwyższym poziomie, niezawodna i profesjonalna. Rodzinna atmosfera oraz całodobowa opieka przez siedem długich lat, bardzo ułatwiły mojej Mamie godne i możliwie komfortowe przeżycie ostatnich swoich chwil. Jesteśmy za to Państwu ogromnie wdzięczni!

Z wyrazami szacunku

Bogdan i Elżbieta Rz.
DOM SENIORA "LEŚNA POLANA"

W imieniu swoim i mojej żony chcielibyśmy serdecznie podziękować całemu personelowi Domu Seniora - Leśna Polana w Bukownie za wspaniałą opiekę nad moją mamą Ireną B. która przebywała w tym ośrodku od ponad 7 lat.
W ciągu tych 7-miu lat mama miała tutaj profesjonalną opiekę. Nie było przypadku, żebyśmy kiedykolwiek mieli jakieś zastrzeżenia do sposobu opieki nad nasza mamą. Mama zawsze byla starannie ubrana, regularnie myta, uczesana, nigdy nie był wyczuwalny nieprzyjemny zapach. Przy sprzyjającej porze mama była wywożona na świeże powietrze.
Zawsze w porę byliśmy powiadamiani o pogorszeniu lub poprawie stanu zdrowia.
Dzięki wyjątkowej opiece całego personelu Domu Seniora nasza mama dożyła 97 lat.
Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera i Parkinsona nie należy do łatwych. Państwo wywiązywaliście się z tego bez zarzutu. Dziękujemy ponadto za przesłanie wiązanki okolicznościowej w dniu pogrzebu.
Jeszcze raz serdeczne dzięki za opiekę nad naszą mamą.

Janusz i Celina B. z Poręby
Podziękowanie

W imieniu mojej Mamy – Stanisławy R. oraz własnym chciałabym złożyć, z głębi serca płynące, podziękowania za bezpieczny i bardzo miły pobyt mojej Mamy w Domu Seniora „Leśna Polana” w Bukownie, prowadzonemu przez Rodzinę Pani Weroniki Zastawnik.
Składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności i podziękowania dla całego personelu Domu Seniora „Leśna Polana” w Bukownie, za troskliwą opiekę, zaangażowanie w pracę, okazane życzliwe i pełne empatii podejście.

Bożena L. z rodziną
W imieniu swoim i całej rodziny, pragnę bardzo serdecznie podziękować pielęgniarkom, opiekunkom i całemu personelowi Domu Seniora „Leśna Polana” za profesjonalną i troskliwą opiekę medyczną, za codzienny trud podejmowany z wielką starannością i życzliwością przy naszej Mamie Krysi P., która odeszła 24 lipca 2016.
Widzieliśmy ile serca wkładacie w swoją pracę. Dziękujemy za słowa wsparcia i pocieszenia. Zawsze będziemy o Was pamiętać.
Jesteście wspaniałe, DZIĘKUJEMY

Trzebinia 08.05.2016r.
Właściciele i Personel Domu Seniora „Leśna Polana”

Dziękuję bardzo serdecznie za opiekę nad naszym tatą Stanisławem Tadeuszem S.
Tata przebywał w Waszym Domu Seniora „Leśna Polana” w Bukownie od października 2015r. do kwietnia 2016r. Kiedy oddawaliśmy Go do Was, baliśmy się, czy będzie miał tak dobrą opiekę, jak w domu przy naszej mamie. Nasze obawy szybko się rozwiały, bo okazało się, że posiadacie znakomite warunki lokalowe i wykwalifikowany personel, który znakomicie wykonuje swoją pracę. Jesteśmy pełni podziwu dla pań opiekunek i pielęgniarek, które są bardzo cierpliwe, miłe i pełne poświęcenia. Za każdym razem, kiedy odwiedzaliśmy tatę, był bardzo dobrze zaopiekowany, a panie opiekunki i pielęgniarki serdecznie się do niego odnosiły. Ta troska, była szczególnie bardzo dobrze widoczna, w czasie ostatnich dni życia naszego taty. Niestety, nie dane nam było być przy nim kiedy odchodził, ale jesteśmy pewni, że umierał w spokoju.
Za tak troskliwą opiekę i za życzliwość jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Lidia Ś. z mamą, siostrami i rodziną.
Składam serdeczne podziękowania Całemu Personelowi z Leśnej Polany.
Dziękuję za fachową opiekę medyczną dla mojego taty Mariana W.
Za cierpliwość, dużą wyrozumiałość i okazanie serca w jego ostatnich chwilach życia.
Życzę wszelkiej pomyślności w codziennym zawodowym trudzie.

Zdzisława J.
Niech czas Wielkiej Nocy
I piękno budzącej się przyrody
Przyniosą radość i entuzjazm,
Który trwać będzie przez cały rok.

W IMIENIU WŁASNYM I RODZINY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA OPIEKĘ NASZEJ MAMY WŁADZI G. PODCZAS POBYTU W DOMU SENIORA.
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAM DYREKCJI DOMU SENIORA ZA OKAZAŁE SERCE, OTWARTOŚĆ I ZROZUMIENIE.
WIELKIE WYRAZY UZNANIA I PODZIĘKOWANIA SKŁADAM PANIOM PIELĘGNIARKOM I OPIEKUNKOM ZA ŻYCZLIWOŚĆ, POŚWIĘCENIE I TRUD W CODZIENNEJ OPIECE I PIELĘGNACJI NASZEJ MAMY. DZIĘKUJĘ!


Z POWAŻANIEM SYN MAREK G.
Podziękowanie

Pragniemy serdecznie podziękować za opiekę nad naszym Tatą Edwardem, który odszedł 21 lipca 2015r.
Dwa lata jakie Tato spędził w Państwa Domu były wypełnione ogromną troskliwością, sympatią i wrażliwością daleko wykraczającą ponad zwykłe wykonywanie obowiązków. Szczególnie ostatni miesiąc życia, po koszmarnym pobycie w szpitalu, ujawnił duże pokłady empatii, a przede wszystkim ogromną kompetencję i dobrą organizację pracy całego personelu Domu, dzięki temu ostatnie dni życia Tato spędził w bardzo dobrych warunkach, otoczony sympatią i miłością nie tylko rodziny.
Właścicielom, personelowi oraz pensjonariuszom Leśnej Polany wiele zdrowia, pomyślności i miłości bliskich.

życzą wdzięczne
Małgorzata G. i Bożena Katarzyna K.

Opole, 31.07.2015

Podziękowanie

dla Dyrekcji i Personelu
Domu Seniora Leśna Polana
w Bukownie

za troskliwość i 5-o letnią opiekę
nad Naszym Tatą Józefem

składają
Córka Elżbieta i Syn Arkadiusz

05.07.2015

Dziękujemy z całego serca za opiekę nad naszą Mamą Janiną, która przebywała przez siedem miesięcy w Domu Seniora Leśna Polana w Bukownie. Spotkaliśmy tam wspaniały personel, który z wielkim zaangażowaniem, troską, cierpliwością i czułością traktuje każdego pensjonariusza. Jest to zapewne duża zasługa kierownictwa, które tak umiejętnie zatrudnia pracowników do tak trudnej pracy.

Szczególne podziękowania składamy przełożonej pielęgniarek Pani Danusi, która wykonuje swoje obowiązki perfekcyjnie, a ponadto potrafi leczyć każdego swoim dobrym sercem i indywidualnym podejściem do pacjenta, a swoją życzliwością wywołuje uśmiech na twarzy schorowanych i zmęczonych życiem staruszków. Natomiast rodzinie potrafi dodać otuchy i pocieszyć.

Umieszczenie naszej Mamy w innym ośrodku było dla nas trudną decyzją, podyktowane wyłącznie odległością aby była bliżej nas i moglibyśmy codziennie u niej bywać. Dom Seniora Leśna Polana może być przykładem dla innych placówek zajmujących się opieką nad starszymi ludźmi. Możemy z całym sercem polecić Leśną Polanę w Bukownie tym wszystkim, którzy borykają się z tak trudnym problemem gdzie umieścić swoją bliską i kochaną osobę aby była traktowana w sposób godny, tak jak nasza kochana Mama

Małgorzata G.
01.01.2015
Serdecznie dziękujemy całemu personelowi Leśnej Polany za życzliwą opiekę nad naszym tatą. Mimo ciężkiego stanu zdrowia, zawsze spotykał się z troską i zrozumieniem, za co jeszcze raz jesteśmy bardzo wdzięczni.

Aleksandra i Marek S.
08.09.2014
Składamy wyrazy głębokiej wdzięczności i uznania dyrekcji, lekarzowi i personelowi medycznemu i opiekunkom Domu Seniora Leśna Polana w Bukownie za fachową i pełną troskliwości opiekę i rehabilitację naszej mamy Gabrieli od 2010r do 2013r.

Anna i Krzysztof Ch.
19.11.2013
Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, chciałam złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych Świąt, oraz wielu miłych chwil w Nowym Roku 2010.
Jednocześnie chciałabym serdecznie podziękować zarówno kierownictwu jak i personelowi za ciepło, zaangażowanie i zrozumienie jakie wkładają Państwo w opiekę nad moją mamą.

Ewa M.
20.12.2009
Ja żona Edmunda S. pacjenta, który korzystał z pobytu
w Domu Seniora "Leśna Polana" Bukowno w okresie
m-ca września 2009 pragnę podziękować Właścicielce
i Jej Personelowi za panującą w Tym domu atmosferę
poszanowania, troskę i życzliwość, za stworzenie
godnych dla życia warunków socjalnych, za wyrozumiałość
i cierpliwość - co odczułam i widziałam w czasie moich
odwiedzin w okresie pobytu męża w tym domu i życzę
wszytskiego dobrego i aby wszystkie oczekiwania
Państwa spełniły sie.

żona Krystyna S.
05.10.2009
Tak jak podano w opisie, dom położony wspaniale. W lesie, na dużym ogrodzonym i monitorowanym obszarze, jest gdzie spacerować. Wyposażenie wnętrza bez zarzutu (niejeden hotel może pzazdrościć), duze pokoje, przestrzenna jadalnia, kuchnia spełniająca wszelkie wymogi sanitarne. Nad bezpieczeństwem czuwa monitoring p.poż i kamery. Bylismy zobaczyć warunki, jakie tam są prawie tydzień temu - rewelacja. Jeśli wytrzymają w tym stanie jeszcze parę lat(do mojej starości), to chcemy tam spędzić naszą starość.

Przyszli pensjonariusze
04.06.2009


Wszelkie prawa zastrzeżone 2022r. Webmaster