<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta http-equiv="content-language" content="pl"> <link href="http://www.lesna-polana.com/favicon.jpg" rel="shortcut icon"> <!--[if IE]> <![endif]--> <meta name="Keywords" content="dom seniora, dom opieki, dom starcw, prywatny dom opieki, Bukowno, Le[na Polana, Le[na, Polana, o[rodek opiekuDczy, o[rodek pielgnacyjny, o[rodek piekuDczo-pielgnacyjny, Zastawnik, ZastawnikLe[naPolana"> <meta name="Description" content="Prywatny dom opieki: Dom Seniora - Le[na Polana."> <title>Dom Seniora - "Le[na Polana"</title> <style> body { margin: 0; padding: 0; } /* glowny div z like box'em */ #like-box { position: fixed; z-index: 99; top: 150px; /* jego polozenie od gory */ right: -334px; /* szerokosc wygenerowanego boxa + 4px obramowania */ -webkit-transition: right 0.5s ease-out; -moz-transition: right 0.5s ease-out; -o-transition: right 0.5s ease-out; transition: right 0.5s ease-out; } /* wysuniecie like box'a */ #like-box:hover { right: 0px; } /* zewnetrzna ramka boxa */ #like-box .outside { position: relative; z-index: 1; background: #3b5999; padding: 2px; min-width: 1px; float: right; } /* wewnetrzne tlo boxa */ #like-box .inside { position: relative; z-index: 2; background: #fff; } /* pasek z logo FB */ #like-box .belt { position: relative; z-index: 0; -webkit-transform: rotate(270deg); /* obrot o 90 stopni */ -moz-transform: rotate(270deg); /* wiec wysokosc zamienia sie z szerokoscia */ -o-transform: rotate(270deg); /* obrot o 90 stopni */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1); /* obrot o 90 stopni dla IE */ float: right; width: 100px; /* wysokosc */ height: 40px; /* szerokosc */ padding: 7px 0px 0px 20px; margin: 50px -40px 0px -55px; background: #3b5999; color: #fff; font-weight: bold; font-family: Verdana; font-size: 16px; -webkit-border-radius: 6px; -moz-border-radius: 6px; border-radius: 6px; } #banner { margin: 0 auto; width: 450px; height: 50px; margin-top: 30%; } </style> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery(function ($) { $('#slajdy').cycle({ fx: 'fade', speed: 750 // czas trwania animacji w milisekundach }); }); </script> <script type="text/javascript" src="http://malsup.github.com/jquery.cycle.all.js"></script> <script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation"> <!-- function dynAnimation() {} function clickSwapImg() {} //--> </script> <script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js"> </script> <style> #logo { // width:194px; // height:170px; // border:3px solid gold; // margin:1 auto; animation:logoAnimacja 9s linear infinite; } @keyframes logoAnimacja { // 0% { transform:translate(-50px,-70px); } // 50% { transform:translate(40px,10px); } // 100% { transform:translate(-50px,-70px); } // 0% { transform:rotate(0); } // 100% { transform:rotate(360deg); } 0% { transform:scale(0.8); } 50% { transform:scale(1); } 100% { transform:scale(0.8); } } </style> </head> <body bgcolor="white" style="background-attachment:fixed; background-repeat: no-repeat; background-position: top center; font-family:calibri" text="#8F5444" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- WYGENEROWANY KOD NR 1 --> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=926581224061017"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <!-- KONIEC WYGENEROWANEGO KODU NR 1 --> <!-- DIV Z LIKE BOX'EM --> <div id="like-box"> <div class="outside"> <div class="inside"> <!-- WYGENEROWANY KOD NR 2 --> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/domsenioralesnapolana/" data-width="330" data-height="230" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/domsenioralesnapolana/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/domsenioralesnapolana/">Dom Seniora &quot;Le[na Polana&quot;</a></blockquote></div> <!-- KONIEC WYGENEROWANEGO KODU NR 2 --> </div> </div> <div class="belt">facebook</div> </div> <!-- KONIEC DIVA Z LIKE BOX'EM --> <center> <br> <table width="1200" background="" bgcolor="" cellspacing="0" cellpadding="0" style="table-layout:auto; border-collapse:collapse; position:relative; top:0px"> <tr> <td height="200"> <table width="1200" background="tlogora01a.jpg" bgcolor="" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-repeat:no-repeat; background-position:top center"> <tr> <td width="274" height="200" align="center" valign="top"> <div id="logo"><img src="logo02.png"></div> <a href="dojazd.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:405px; top:16px; z-index:90">Dojazd</span></strong></a> <a href="galeria.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:375px; top:47px; z-index:90">Galeria</span></strong></a> <a href="informacje.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:#8F5444; position:absolute; left:345px; top:80px; z-index:90">Informacje</span></strong></a> <a href="index.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; line-height:19px; color:white; position:absolute; left:320px; top:115px; z-index:90">Strona<br>gBwna</span></strong></a> <a href="kontakt.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:475px; top:4px; z-index:90">Kontakt</span></strong></a> <a href="listy.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:500px; top:42px; z-index:90">Listy</span></strong></a> <a href="filmy.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:493px; top:85px; z-index:90">Filmy</span></strong></a> <a href="wydarzenia.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:442px; top:125px; z-index:90">Wydarzenia</span></strong></a> </td> <td width="926" background="" valign="top"> <img src="informacje.jpg" width="926" height="160" align="right" style="float:right; vertical-align:baseline; position:relative; right:0px; top:0px"><br> <marquee scrollamount="2" scrolldelay="5" valign="bottom" bgcolor="" style="color:; font-size:20; margin-bottom:; margin-top:7px"><strong> Witamy na naszej od[wie|onej stronie internetowej!!! :) </strong></marquee> </td> </tr> </table> </td></tr> <tr><td> <table width="1200" background="tlodol.jpg" bgcolor="#F8C300" valign="top" style="table-layout: auto; border-collapse: collapse; background-attachment:scroll; background-repeat: no-repeat; background-position: top center"> <tr> <td><br></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td width="200"> </td> <!-- 1 KOLUMNA --> <td width="800" valign="top" background="z375.png"> <p style="text-align:center; color:; font-size:25; font-family:; font-weight:; margin-top:10px"> <strong><big>Nasza oferta</big></strong> </p> <p style="text-align:justify; color:; font-size:19; font-family:; font-weight:; line-height: 22px; margin-left:50px; margin-right:50px"> <b>Dom Seniora  Le[na Polana </b> oferuje pobyty krtko i dBugoterminowe w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych z Bazienkami - dla 35 osb w pierwszym budynku i 71 w drugim budynku. Zapewniamy konsultacje lekarskie i caBodobow opiek pielgniarsk dla osb starszych, niepeBnosprawnych oraz wymagajcych pielgnacji i rehabilitacji. Zapewniamy tak|e dostp do lekw i [rodkw pielgnacyjnych w zale|no[ci od indywidualnych potrzeb.<br> <br> Zatrudniamy wykwalifikowany personel posiadajcy odpowiednie przygotowanie zawodowe i do[wiadczenie. Ponadto kBadziemy szczeglny nacisk na <b>dobro naszych pensjonariuszy</b>, ktre jest dla nas celem nadrzdnym.<br> <br> Zapewniamy uczestnictwo w zorganizowanych zajciach, opiek duszpastersk i organizujemy dni [witeczne (Wigilia, Wielkanoc). <br> Nie wprowadzamy ograniczeD odwiedzin, a wrcz przeciwnie - zawsze jeste[my otwarci na wizyty.<br> <br> Obiekt jest strze|ony i znajduje si pod staBym monitoringiem bezpieczeDstwa.<br> <br> </p> <hr size="4" width="500" color="white" align="center"><br> <p style="text-align:center; color:; font-size:25; font-family:; font-weight:"> <strong><big>Budynek 1</big></strong> </p> <p style="text-align:justify; color:; font-size:19; font-family:; font-weight:; line-height: 22px; margin-left:50px; margin-right:50px"> Nasz pierwszy budynek to wyremontowany w 2009 roku obiekt speBniajcy <b>najostrzejsze normy techniczne i bezpieczeDstwa</b> jakie wymaga polskie i unijne prawo.<br> Przeznaczony jest dla 35 osb. Budynek i otoczenie pozbawione s barier architektonicznych. Jest to pitrowy obiekt wyposa|ony w nowoczesn wind, indywidualne Bazienki w ka|dym pokoju (z wann lub prysznicem) i nowe meble. Dajemy rwnie| mo|liwo[ sprowadzenia wBasnych mebli, obrazw itp. <br> <br> Na parterze umiejscowiona jest m.in. bardzo przestronna stoBwka i pokj odwiedzin. Na pitrze znajduj si pokoje dla naszych pensjonariuszy i [wietlica wyposa|ona w telewizj<br> i komputer z dostpem do internetu.<br> <BR> Jesieni 2014 roku rozpoczli[my renowacj budynku. W jej trakcie zostanie on od[wie|ony, aby nasi pensjonariusze mogli w dalszym cigu cieszy si wysokim standardem pomieszczeD, w ktrych przebywaj.<br> <br> </p> <hr size="4" width="500" color="white" align="center"><br> <p style="text-align:center; color:; font-size:25; font-family:; font-weight:"> <strong><big>Budynek 2</big></strong> </p> <p style="text-align:justify; color:; font-size:19; font-family:; font-weight:; line-height: 22px; margin-left:50px; margin-right:50px"> Drugi budynek zostaB oddany do u|ytku jesieni 2014 roku i jest przeznaczony dla 71 osb. Tak jak pierwszy, rwnie| on speBnia surowe wymogi techniczne i pozbawiony jest barier architektonicznych. To podobny do pierwszego, pitrowy budynek z zainstalowan nowoczesn <b>wind, dostosowan do przewozu B|ek</b>.<BR> <br> Ka|dy pokj posiada zdalnie sterowane, komfortowe B|ka, oraz dostp do nowoczesnej Bazienki. Obiekt zostaB wyposa|ony w <b>przyB|kow i Bazienkow instalacj przywoBawcz,</b> ktra umo|liwia natychmiastow reakcj ze strony naszego personelu.<br> <BR> Pokoje zlokalizowane s na obu kondygnacjach, a w caBym budynku jest dostp do bezpBatnego WiFi. W tym budynku, podobnie jak w pierwszym, znajduje si nowoczesna kuchnia i stoBwka, oraz pokj odwiedzin. <br> <br> Nasi pensjonariusze mog spdza czas w [wietlicy wyposa|onej w telewizor. W pogodne dni mog usi[ <b>na Baweczce przy fontannie</b>, albo pospacerowa alejkami rozchodzcymi si po caBym obszarze. <br> Du|o pracy wBo|yli[my w zagospodarowanie terenu i otaczajcy ogrd, poniewa| chcemy, aby nasi go[cie mogli w peBni cieszy si z przebywania w[rd zieleni, z dala od zgieBku miasta. Jako jedni z nielicznych w regionie mo|emy poszczyci si bBog cisz, oraz przestronnym terenem poBo|onym po[rodku lasu.<br> <br> </p> <hr size="4" width="500" color="white" align="center"><br> <p style="text-align:center; color:; font-size:25; font-family:; font-weight:"> <strong><big>Wy|ywienie</big></strong> </p> <p style="text-align:justify; color:; font-size:19; font-family:; font-weight:; line-height: 22px; margin-left:50px; margin-right:50px"> Dysponujemy wBasnymi kompleksowo wyposa|onymi i nowoczesnymi kuchniami w ka|dym budynku (speBniajcymi wymogi HACCP), oraz fachowym personelem, dlatego zapewniamy <b>smaczne domowe posiBki</b> z uwzgldnieniem diet, zaleceD lekarskich a tak|e indywidualnych upodobaD.<br> <br> </p> </td> <td width="200"> </td> </tr> </table> <table bgcolor="#F8C300" align="center" width="1200" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center" valign="top" width="800"> <br> <strong><span style="color:white; font-size:13">Wszelkie prawa zastrze|one 2018r.</span></strong> <a href="mailto:pawelwlodzik@o2.pl" style="color:#8F5444; font-size:13"><strong>Webmaster</strong></a><br><br> </td> </tr> </table> </center> </body> </html>