<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta http-equiv="content-language" content="pl"> <link href="http://www.lesna-polana.com/favicon.jpg" rel="shortcut icon"> <!--[if IE]> <![endif]--> <meta name="Keywords" content="dom seniora, dom opieki, dom starcw, prywatny dom opieki, Bukowno, Le[na Polana, Le[na, Polana, o[rodek opiekuDczy, o[rodek pielgnacyjny, o[rodek piekuDczo-pielgnacyjny, Zastawnik, ZastawnikLe[naPolana"> <meta name="Description" content="Prywatny dom opieki: Dom Seniora - Le[na Polana."> <title>Dom Seniora - "Le[na Polana"</title> <script src="//www.jak-zablokowac-cookies.pl/cookies_komunikat.js"></script> <style> body { margin: 0; padding: 0; } /* glowny div z like box'em */ #like-box { position: fixed; z-index: 99; top: 150px; /* jego polozenie od gory */ right: -334px; /* szerokosc wygenerowanego boxa + 4px obramowania */ -webkit-transition: right 0.5s ease-out; -moz-transition: right 0.5s ease-out; -o-transition: right 0.5s ease-out; transition: right 0.5s ease-out; } /* wysuniecie like box'a */ #like-box:hover { right: 0px; } /* zewnetrzna ramka boxa */ #like-box .outside { position: relative; z-index: 1; background: #3b5999; padding: 2px; min-width: 1px; float: right; } /* wewnetrzne tlo boxa */ #like-box .inside { position: relative; z-index: 2; background: #fff; } /* pasek z logo FB */ #like-box .belt { position: relative; z-index: 0; -webkit-transform: rotate(270deg); /* obrot o 90 stopni */ -moz-transform: rotate(270deg); /* wiec wysokosc zamienia sie z szerokoscia */ -o-transform: rotate(270deg); /* obrot o 90 stopni */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1); /* obrot o 90 stopni dla IE */ float: right; width: 100px; /* wysokosc */ height: 40px; /* szerokosc */ padding: 7px 0px 0px 20px; margin: 50px -40px 0px -55px; background: #3b5999; color: #fff; font-weight: bold; font-family: Verdana; font-size: 16px; -webkit-border-radius: 6px; -moz-border-radius: 6px; border-radius: 6px; } #banner { margin: 0 auto; width: 450px; height: 50px; margin-top: 30%; } </style> <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> jQuery(function ($) { $('#slajdy').cycle({ fx: 'fade', speed: 750 // czas trwania animacji w milisekundach }); }); </script> <script type="text/javascript" src="http://malsup.github.com/jquery.cycle.all.js"></script> <script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation"> <!-- function dynAnimation() {} function clickSwapImg() {} //--> </script> <script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js"> </script> <style> #logo { // width:194px; // height:170px; // border:3px solid gold; // margin:1 auto; animation:logoAnimacja 9s linear infinite; } @keyframes logoAnimacja { // 0% { transform:translate(-50px,-70px); } // 50% { transform:translate(40px,10px); } // 100% { transform:translate(-50px,-70px); } // 0% { transform:rotate(0); } // 100% { transform:rotate(360deg); } 0% { transform:scale(0.8); } 50% { transform:scale(1); } 100% { transform:scale(0.8); } } </style> </head> <body bgcolor="white" style="background-attachment:fixed; background-repeat: no-repeat; background-position: top center; font-family:calibri" text="#8F5444" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <!-- WYGENEROWANY KOD NR 1 --> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=926581224061017"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <!-- KONIEC WYGENEROWANEGO KODU NR 1 --> <!-- DIV Z LIKE BOX'EM --> <div id="like-box"> <div class="outside"> <div class="inside"> <!-- WYGENEROWANY KOD NR 2 --> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/domsenioralesnapolana/" data-width="330" data-height="230" data-small-header="false" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/domsenioralesnapolana/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/domsenioralesnapolana/">Dom Seniora &quot;Le[na Polana&quot;</a></blockquote></div> <!-- KONIEC WYGENEROWANEGO KODU NR 2 --> </div> </div> <div class="belt">facebook</div> </div> <!-- KONIEC DIVA Z LIKE BOX'EM --> <!-- POPUP <div id="pop-slap" style="display: none" data-hello-text="Bdz na bie|co, polub nas na Facebook.com" data-close-text="Dzikuj, ju| lubi t stron." data-timeout="5" data-demo="false"><script type="text/javascript" src="http://webfrik.pl/script/popup-fb?chx=787&amp;imgsrc=logo02.png"></script></div> --> <center> <br> <table width="1200" background="" bgcolor="" cellspacing="0" cellpadding="0" style="table-layout:auto; border-collapse:collapse; position:relative; top:0px"> <tr> <td height="200"> <table width="1200" background="tlogora01a.jpg" bgcolor="" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-repeat:no-repeat; background-position:top center"> <tr> <td width="274" height="200" align="center" valign="top"> <div id="logo"><img src="logo02.png"></div> <a href="dojazd.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:405px; top:16px; z-index:90">Dojazd</span></strong></a> <a href="galeria.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:375px; top:47px; z-index:90">Galeria</span></strong></a> <a href="informacje.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:345px; top:80px; z-index:90">Informacje</span></strong></a> <a href="index.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; line-height:19px; color:#8F5444; position:absolute; left:320px; top:115px; z-index:90">Strona<br>gBwna</span></strong></a> <a href="kontakt.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:475px; top:4px; z-index:90">Kontakt</span></strong></a> <a href="listy.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:500px; top:42px; z-index:90">Listy</span></strong></a> <a href="filmy.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:493px; top:85px; z-index:90">Filmy</span></strong></a> <a href="wydarzenia.html" style="text-decoration:none"><strong><span style="font-size:20; color:white; position:absolute; left:442px; top:125px; z-index:90">Wydarzenia</span></strong></a> </td> <td width="926" background="" valign="top"> <img src="stronaglowna01.jpg" width="926" height="160" align="right" style="float:right; vertical-align:baseline; position:relative; right:0px; top:0px"><br> <marquee scrollamount="2" scrolldelay="5" valign="bottom" bgcolor="" style="color:; font-size:20; margin-bottom:; margin-top:7px"><strong> Witamy na naszej od[wie|onej stronie internetowej!!! :) - - - - - - - - - - Odwiedz now zakBadk z filmami </strong></marquee> </td> </tr> </table> </td></tr> <tr><td> <table width="1200" background="tlodol.jpg" bgcolor="#F8C300" valign="top" style="table-layout: auto; border-collapse: collapse; background-attachment:scroll; background-repeat: no-repeat; background-position: top center"> <tr> <td><br></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td width="35"> </td> <!-- 1 KOLUMNA --> <td width="530" valign="top" background="z375.png"> <p style="text-align:center; color:; font-size:25; font-family:; font-weight:; margin-left:50px; margin-right:50px"> <small><small><small><br></small></small></small> <big><big><strong>Serdecznie zapraszamy</strong></big></big> <br> do naszego o[rodka:<br> <strong><big>Dom Seniora  Le[na Polana </big></strong><br> w Bukownie koBo Olkusza! </p> <p style="text-align:justify; color:; font-size:19; font-family:; font-weight:; line-height: 22px; margin-left:50px; margin-right:50px"> Obiekt znajduje si na terenie Jury Krakowsko  Czstochowskiej, na du|ym ogrodzonym terenie w [rodku lasu sosnowego. Z dala od ulicznego zgieBku pozwala na spokojny odpoczynek na [wie|ym powietrzu. Nieopodal domu ma swoje zrdBa rzeka SztoBa, a okoliczne lasy zachcaj do pieszych spacerw i zbierania bogactw le[nego runa.<br> <br> Zwie|e powietrze, spokj oraz cisza sprawiaj, |e czas tutaj zwalnia, a samopoczucie poprawia si. W atmosferze troski i |yczliwo[ci jesieD |ycia nabiera zBotych kolorw!<br> <br> Wicej szczegBw znajd PaDstwo w zakBadce  Informacje . Zapraszam do zapoznania si z nasz ofert, zarwno w internecie jak i osobi[cie. Zawsze chtnie odpowiemy na wszelkie pytania.<br> <br> <b>Jeste[my po to aby Wam pomc!</b></p> <p style="text-align:right; font-size:19; margin-left:50px; margin-right:50px">Weronika Zastawnik</p><br> </p> </td> <td width="35"> </td> <!-- 2 KOLUMNA --> <td width="160" valign="top"> <a href="wydarzenia.html" style="text-decoration:none"><span style="color: white; line-height: 15px"> <strong><u>Najnowsze wydarzenia:</u></strong></span></a> <br> <br> <center><a href="wydarzenia.html" style="text-decoration:none"><img src="w18031.jpg" width="160" height="85"></center> <span style="color: white; font-weight:bold; font-size:16"> 2018.02.08 </span><span style="font-weight:bold; font-size:16; color:#8F5444; line-height: 15px"> TBusty czwartek</span></a> <br> <br> <center><a href="wydarzenia.html#w1802" style="text-decoration:none"><img src="w180210.jpg" width="160" height="85"></center> <span style="color: white; font-weight:bold; font-size:16"> </span><span style="font-weight:bold; font-size:16; color:#8F5444; line-height: 15px"> Terapia zajciowa</span></a> <br> <br> <center><a href="wydarzenia.html#w1801" style="text-decoration:none"><img src="w18011.jpg" width="160" height="85"></center> <span style="color: white; font-weight:bold; font-size:16"> 2018.01.22 </span><span style="font-weight:bold; font-size:16; color:#8F5444; line-height: 15px"> DzieD Babci i Dziadka</span></a> <br> <br> <center><a href="wydarzenia2017.html#w1712" style="text-decoration:none"><img src="w17121.jpg" width="160" height="85"></center> <span style="color: white; font-weight:bold; font-size:16"> 2017.12.31 </span><span style="font-weight:bold; font-size:16; color:#8F5444; line-height: 15px"> Sylwester</span></a> <br> <br> <center><a href="wydarzenia2017.html#w1711" style="text-decoration:none"><img src="w17111.jpg" width="160" height="85"></center> <span style="color: white; font-weight:bold; font-size:16"> 2017.12.24 </span><span style="font-weight:bold; font-size:16; color:#8F5444; line-height: 15px"> Wigilia</span></a> <br> <br> <td width="35"> </td> <!-- 3 KOLUMNA --> <td width="380" valign="top" align="center"> <div id="slajdy"> <img src="slajd01a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd02a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd03a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd04a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd05a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd06a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd07a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd08a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd09a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd10a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> <img src="slajd11a.jpg" width="368" height="207" style="margin:0px; border-size:6px; border-color:white; border-style:solid" /> </div> <p style="text-align:center; color:#8F5444; font-size:16; font-family:; font-weight: ;line-height: 20px""> <strong><big>"JAK SI CZUJ"</big></strong><br> <br> Kiedy kto[ zapyta, jak si dzi[ czuj<br> Grzecznie mu odpowiem, |e dobrze, dzikuj.<br> To, |e mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,<br> Astma, serce mi dokucza i mwi z zadyszk.<br> Puls sBaby, krew moja w cholesterol bogata...<br> Lecz dobrze si czuj, jak na moje lata.<br> <br> Bez laseczki teraz chodzi ju| nie mog,<br> Cho zawsze wybieram najBatwiejsz drog.<br> W nocy przez bezsenno[ bardzo si morduj,<br> Ale przyjdzie ranek...znw si dobrze czuj.<br> Mam zawroty gBowy, pami "figle" pBata,<br> Lecz dobrze si czuj, jak na swoje lata. (...)<br> <br> Dobra rada dla tych, ktrzy si starzej:<br> Niech zacisn zby i z |ycia si [miej.<br> Kiedy wstan rano, "cz[ci" pozbieraj,<br> Niech rubryk zgonw w prasie przeczytaj.<br> Je[li ich nazwiska tam nie figuruj,<br> To znaczy, |e ZDROWI I DOBRZE SI CZUJ.<br> <br> </p> </td> <td width="25"> </td> </tr> <tr> <td><br></td> <td colspan="5" background="z375.png"> <center> <iframe width="1040" height="400" style="margin-top:30px" src="https://www.youtube.com/embed/dR5nFxF6ceU?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> </center><br> </td> <td></td> </tr> </table> </td></tr></table> <table bgcolor="#F8C300" align="center" width="1200" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center" valign="top" width="800"> <br> <strong><span style="color:white; font-size:13">Wszelkie prawa zastrze|one 2018r.</span></strong> <a href="mailto:pawelwlodzik@o2.pl" style="color:#8F5444; font-size:13"><strong>Webmaster</strong></a><br><br> </td> </tr> </table> </center> </body> </html>